Conceptboard

Rīks virtuālai domu karšu un ideju dēļu veidošanai tiešsaistē.

Rīku iespējams izmantot mācību procesa laikā (gan attālināti, gan klātienē) individuālo un grupu darbu veikšanai.

Platformā iespējams veidot domu kartes un ideju dēļus, lai vizualizētu un strukturētu informāciju un saņemtu atgriezenisko saiti. Rīks piedāvā iespēju vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi rediģēt un strādāt pie tā paša materiāla, pievienojot fotogrāfijas, simbolus un kartītes.

Nepieciešams izveidot domu karti vai ideju dēli un aicināt pievienoties kolēģus, skolēnus.

CommonLit

Rīks lasīšanas un rakstīšanas uzdevumu veidošanai.

Rīku iespējams izmantot mācību stundās (sevišķi piemērots angļu valodas nodarbībām), lai veidotu uzdevumus skolēniem.

Platformā iespējams izveidot lasīšanas un rakstīšanas uzdevumus dažādās grūtības pakāpēs, nosūtīt tos skolēniem un apskatīt atbilžu statistiku.

Pedagogam nepieciešams reģistrēties mājaslapā, izvēlēties uzdevuma grūtības pakāpi, vecuma grupu un izveidot uzdevumu, ko vēlāk nosūtīt skolēniem.

Coggle

Rīks digitālu domu karšu veidošanai.

Rīku iespējams izmantot mācību procesā (piemērots attālinātajām mācībām), lai veidotu domu kartes, strukturētu informāciju un pierakstītu “prāta vētras” (“brainstorm”) rezultātus.

Platformā iespējams veidot privātas un publiskas domu kartes.

Pedagogiem iespējams izveidot domu karti un aicināt kolēģus un skolēnus kopīgi strādāt pie domu karšu pilnveides.

Classkick

Rīks uzdevumu veidošanai virtuālā vidē.

Rīku iespējams izmantot mācību stundu laikā, lai sagatavotu uzdevumus skolēniem un sekotu līdzi viņu progresam to pildīšanas laikā.

Platformā iespējams sagatavot jaunus uzdevumus vai izmantot sagataves virtuālā vidē. Kamēr izglītojamie strādā pie uzdotā uzdevuma, pedagogs var sekot līdzi katra izglītojamā progresam un rezultātam.

Pedagogs var veidot dažādus uzdevumus saviem skolēniem un sekot līdzi viņu progresam, tādējādi secinot, kuriem skolēniem nepieciešams vairāk palīdzības. Tas palīdzēs dažādot attālināto mācību procesu un veidot atbalstošu vidi starp skolēniem, darbojoties tiešsaistē.

Biblionasium

Tiešsaistes rīks literatūras lasīšanai angļu valodā.

Rīku iespējams izmantot angļu valodas un literatūras stundu ietvaros. Mājaslapa ir izcils veids, kā grāmatu lasīšanu angļu valodā padarīt aizraujošu un rezultātus izmērāmus (viegli sekot līdzi skolēnu progresam).

Platformā skolotājiem ir iespēja apskatīt grāmatas, kuras izlasījuši skolēni, izveidot lasīšanas izaicinājumus un apskatīt progresu. Arī skolēni viens otram var ieteikt grāmatas.

Gan skolotājam, gan skolēniem nepieciešams reģistrēties mājaslapā. Skolotajām ir iespēja izveidot “klasi”, pievienot tai skolēnus un dalīties ar ieteicamās literatūras sarakstiem un mājasdarbiem.

Animoto

Platforma video veidošanai.

Rīku iespējams izmantot mācību stundu laikā, lai veidotu un rādītu informatīvus video par mācību vielas saturu.

Platformā ir pieejamas sagataves, kurās ievietot tekstu, savus video, audio fragmentus un attēlus, lai izveidotu video.

Pedagogiem iespējams izveidot interesantus video, kas izglītotu skolēnus par apgūstamo mācību vielu. Radošo darbu ietvaros skolēni var veidot arī paši savus video, tādējādi veicinot izpratni par tematu.

Soma

Mācību platforma, kurā gan skolotājiem, gan skolēniem ir pieeja dažādiem mācību materiāliem – e-grāmatas, drukājamās un interaktīvās darba lapas, metodiskie līdzekļi, video, dinamiskas ilustrācijas, pašpārbaudes uzdevumi. Bezmaksas versijā ir pieejamas e-grāmatas.

Solfegio

Solfegio pieejami materiāli par mūzikas toeriju, vēstuli, solfedžo utt, kā arī iespējams iegūt notis. Bezmaksas versija sniedz diezgan plašas iespējas gan skolotājiem, gan skolēniem, gan arī tiem, kas izvēlas mācīties pašmācībā.

Socrative

Socrative iespējams veidot ātras aptaujas klasē, kā arī kontroldarbus, noderēs arī atgriezeniskās saites iegūšanai. Iespējams izveidot “virtuālās klases” un redzēt skolēnu atbildes reāllaikā. Bezmaksas versijā iespējams izveidot 5 aptaujas.

MozaBook

Platformā pieejami dažādi mācību materiālu un rīki. Vietnē pieejami bezmaksas video izmantošanai dažādos mācību priekšmetos. Maksas programmatūra, skolām pieejamas atlaides.

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana