Animoto

Platforma video veidošanai.

Rīku iespējams izmantot mācību stundu laikā, lai veidotu un rādītu informatīvus video par mācību vielas saturu.

Platformā ir pieejamas sagataves, kurās ievietot tekstu, savus video, audio fragmentus un attēlus, lai izveidotu video.

Pedagogiem iespējams izveidot interesantus video, kas izglītotu skolēnus par apgūstamo mācību vielu. Radošo darbu ietvaros skolēni var veidot arī paši savus video, tādējādi veicinot izpratni par tematu.

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana