Classkick

Rīks uzdevumu veidošanai virtuālā vidē.

Rīku iespējams izmantot mācību stundu laikā, lai sagatavotu uzdevumus skolēniem un sekotu līdzi viņu progresam to pildīšanas laikā.

Platformā iespējams sagatavot jaunus uzdevumus vai izmantot sagataves virtuālā vidē. Kamēr izglītojamie strādā pie uzdotā uzdevuma, pedagogs var sekot līdzi katra izglītojamā progresam un rezultātam.

Pedagogs var veidot dažādus uzdevumus saviem skolēniem un sekot līdzi viņu progresam, tādējādi secinot, kuriem skolēniem nepieciešams vairāk palīdzības. Tas palīdzēs dažādot attālināto mācību procesu un veidot atbalstošu vidi starp skolēniem, darbojoties tiešsaistē.

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana