GoSoapBox

Rīks atgriezeniskās saites veicināšanai un jautājumu uzdošanai digitālā vidē.

Rīku iespējams izmantot attālināto mācību laikā, sniedzot skolēniem iespēju uzdot un balsot par sev aktuālajiem jautājumiem un tādējādi saņemot atgriezenisko saiti.

Skolēniem, izmantojot platformu, ir iespēja uzdot jautājumus tiešsaistes vidē, balsot par sev aktuālajiem jautājumiem un atzīmēt, cik labi saprot mācību vielu. Skolotājs uzreiz var identificēt klases aktuālākos jautājumus un skolēnu izpratnes līmeni par apgūstamo tematu.

Rīku iespējams izmantot attālināto mācību stundu ietvaros, lai pedagogs varētu saņemt atgriezenisko saiti no saviem skolēniem un tādējādi uzlabot vielas apguves procesu.

ExplainEverything

Virtuālā tāfele informācijas vizualizēšanai un uzdevumu veikšanai.

Rīku iespējams izmantot tiešsaistes mācību stundu laikā.

Platformā iespējams izveidot vizuālo tāfeli, kurai pievienot attēlus, uz tās zīmēt un veikt citas darbības. Iespējams arī izmantot video, pierakstus un audio ierakstus, lai atdzīvinātu tekstu.

Pedagogam iespējams uz virtuālās tāfeles interaktīvā veidā attēlot informāciju un pasniegt to skolēniem ērtā un saprotamā veidā. Arī skolēniem iespējams nostiprināt savas sadarbības prasmes, platformā kopīgi veidojot prezentācijas un animējot stāstus.

Edulastic

Platforma standartizētu matemātikas uzdevumu izpildei.

Rīku iespējams izmantot matemātikas stundu laikā gan klātienes, gan attālinātajās mācībās.

Platformā iespējams izveidot standartizētus matemātikas uzdevumus skolēniem un automātiski iegūt datus par katra skolēna progresu. Rīku iespējams savienot ar Google.

Pedagogam iespējams augšupielādēt platformā esošās PDF darba lapas un pievienot uzdevumus, norādīt pareizās atbildes. Edulastic veiks automātisku skolēnu izvēlēto atbilžu vērtēšanu.

ClassDojo

Platforma, kura apvieno skolotāju, skolēnu un vecākus virtuālā skolā.

Rīku iespējams izmantot, lai organizētu nodarbības, dalītos ar failiem, ierakstītu video, veidotu pasākumus. To iespējams izmantot gan klātienes, gan attālinātajās mācībās.

Izmantojot platformu, pedagogs skolēniem var uzdot mājasdarbus (pievienojot tekstu vai ērti ierakstot īsu video), saņemt skolēnu atbildes un iesniegtos darbus, kā arī novērtēt katru skolēnu (piemēram, atzīmējot, kādas prasmes skolēns ir ieguvis). Grupai iespējams pievienot arī vecākus, lai viņi varētu sekot līdzi savu bērnu progresam.

Pievienojoties platformai, pedagogs var izveidot tajā grupu vai klasi, kurai pievienot skolēnus un viņu vecākus. Grupai iespējams pievienoties, izmantojot linku, kurš pieejams pedagogam pēc grupas izveidošanas.

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana