GoSoapBox

Rīks atgriezeniskās saites veicināšanai un jautājumu uzdošanai digitālā vidē.

Rīku iespējams izmantot attālināto mācību laikā, sniedzot skolēniem iespēju uzdot un balsot par sev aktuālajiem jautājumiem un tādējādi saņemot atgriezenisko saiti.

Skolēniem, izmantojot platformu, ir iespēja uzdot jautājumus tiešsaistes vidē, balsot par sev aktuālajiem jautājumiem un atzīmēt, cik labi saprot mācību vielu. Skolotājs uzreiz var identificēt klases aktuālākos jautājumus un skolēnu izpratnes līmeni par apgūstamo tematu.

Rīku iespējams izmantot attālināto mācību stundu ietvaros, lai pedagogs varētu saņemt atgriezenisko saiti no saviem skolēniem un tādējādi uzlabot vielas apguves procesu.

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana