Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

11 April 2022
blog one img

Ilona Jostiņa, direktores vietniece izglītības jomā

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Lielākais izaicinājums attālinātajā mācību procesā ir,  kā veidot tādu mācību procesu, lai tajā kvalitatīvi varētu iesaistīties un mācīties ikviens skolēns. Domājām par to, kā atrast individuālu pieeju, iesaistot visus. Skolas vadības komandas izaicinājums ir to visu pārredzēt. Tāpēc izveidojām tādu aktivitāti, kā “sekošana skolēnam” un, lai saprastu kā strādā skolotājs – “sekošana skolotājam”. Nosaucām to arī par “iekāpšanu skolēna kurpēs”- pētām, kāda izskatās skolēna diena, vai ierakstītais E-klasē ir saprotams, sazvanāmies, jautājam.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Viens no ieguvumiem ir visu iesaistīto digitālo prasmju attīstība, iespējas un varēšana izmantot dažādus IT rīkus, platformas gan saziņai, gan mācību vielas apguvei, u.c.

Svarīga ir skolotāju sadarbība gan gatavojoties stundām,  gan plānojot nodarbības un veidojot mācību materiālus. Tā noteikti ir pilnveidojusies tieši šajā attālinātajā mācību laikā.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Esam sapratuši, ka atsevišķas lietas varam mācīties attālināti, jo skolēni ir sākuši  apgūt pašvadītas mācīšanās prasmes, kā arī prasmi plānot savu laiku.

Kas Jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Dažādi digitālie materiāli, kā arī jaunajam mācību saturam paredzētie materiāli, lai skolotājiem nebūtu jātērē laiks gatavojoties un meklējot materiālus pašiem.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Būt radošiem, atbalstošiem, sadarboties.

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana