Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

12 April 2022
blog one img

Direktores vietniece informācijas tehnoloģiju jomā: Arta Pūgule-Ignate

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Pavisam īsā laikā, pavasara brīvlaikā, mainījās visa skolas ierastā kārtībā. Vienas nedēļas laikā skolotājiem bija jāiemācās darbu no klases pārnest uz digitālo vidi. Kurā profesijā vēl to varētu izdarīt? Skolas vadības komandai neradās jautājums, vai palikt tikai pie e-klases vai izmantot vēl kādu citu platformu, bet gan – kuru no platformām izvēlēties un kā šo jauno kārtību padarīt saprotamu un skaidru visām iesaistītajām pusēm – skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Kā palīdzēt skolēniem un skolotājiem satikties un saprast vienam otru? Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija par savu mācību vidi izvēlējās Google Classroom, ierasto e-klasi atstājot savstarpējai saziņai. 

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Mūsu veiksme, mācoties attālinātājā procesā, noteikti ir komandas darbs un spēja meklēt risinājumus, ieklausīties skolotājos, skolēnos un vecākos, vienlaicīgi ieviešot vienotu, visiem saprotamu un pārskatāmu sistēmu.

Vienotas kārtības ieviešana mācību darba organizēšanā, vecāku informēšana un skolēnu pārraudzība palīdzēja nesadrumstalot mācību procesu un veicināja savstarpēju uzticēšanos starp skolotājiem, skolēniem, vecākiem un ģimnāzijas vadību. Sniedzot informāciju visām iesaistītajām pusēm, ģimnāzija centās ikvienam sniegt iespējami lielāku skaidrību un stabilitātes sajūtu. Protams, neviena sistēma nav pilnīga, un tā netop uzreiz, tā mainās, sekojot aktuālajām vajadzībām. Īpaši, ja lēmumi jāpieņem ātri situācijā, kurā visi esam bez pieredzes. Tas ir pārbaudījums skolas un vecāku savstarpējai uzticībai un tolerancei. 

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Būtiskākais, ko šis laiks veicinājis skolā, ir skolotāju savstarpējais atbalsts – dalīšanās pieredzē ar dažādiem mācību materiāliem, ar savu stundu videoierakstiem un pieeju stundas darba organizēšanā. Skolotājs vislabāk var iedrošināt otru skolotāju vadīt tiešsaistes stundas. Arī skolotāji ir mācījušies savstarpēji sadarboties, jo, pieaugot slodzei, tas ir gandrīz izdzīvošanas jautājums. Šobrīd skolotāji dalās ne tikai ar mācību materiāliem, bet arī ar saviem pastaigu maršrutiem!

Skolotājiem nevajadzētu pazaudēt savas digitālās prasmes, bet tās arī turpmāk ieviest mācību procesā, atrast veidu, kā tās sader ar mācīšanos klātienē. Apgūtās prasmes noteikti palīdzēs nākotnē vieglāk sniegt skolēnam atgriezenisko saiti, arī organizēt mācību procesu tā, lai skolēnam pašam tiktu dota lielāka iespēja uzņemties atbildību par savu mācību darbu.

Skolotāju atziņas par ieguvumiem attālinātajā mācību procesā (aptauja veikta pavasarī):

  • Skolotāja loma mācīšanas procesā tik tiešām ir būt konsultantam, skolēni spēj tikt galā ar uzdevumiem patstāvīgi vai sadarbojoties grupā.
  • Uz klātienes procesu vēlos pārņemt video stundu filmēšanu, uzdevumu risināšanas piemēru ierakstīšanu un pārnešanu digitālajā vidē.
  • Ja ikdienā skolēni ne vienmēr apmeklēja konsultācijas un labprātīgie runātāji pārsvarā ir skolēni ar labām valodas zināšanām, tad attālināti runāt gatavi gandrīz visi. Pēc skolēnu teiktā, sēžot savā mājā, pie sava datora vai telefona, viņiem neesot bailes runājot kļūdīties, un viņi jūtoties daudz brīvāk un labāk, jo neesot stresa, ko rada citu, parasti gudrāku, skolēnu klātbūtne.

 

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Visbūtiskākais atbalsts skolēniem un skolotājiem būtu piemērotu tehnoloģiju un daudzveidīgu digitālo mācību līdzekļu nodrošinājums. Iespēju robežās skola cenšas palīdzēt kritiskākajos gadījumos, piešķirot skolas datortehniku skolēniem, bet interneta ātrumu un pārklājumu skolēnu dzīvesvietā skola nevar ietekmēt. Tāpat kā nevar ietekmēt arī skolēna mājas vides gaisotni, piemēram, skolēnam mājās nav sava istaba, apkārt ir brāļi un māsas, vai arī skolēnam dators ir jādala ar citiem ģimenes locekļiem.

Tāpat nepieciešams pilnveidot skolotāju digitālās prasmes, lai to trūkums neradītu situāciju, ka skolēniem nākas iztikt ar vienveidīgiem uzdevumiem, kādus skolotājs prot sagatavot un nodot skolēnam, bet skolotājs varētu organizēt stundas, kur skolēni iesaistās aktīvi – mācās izvērtēt un analizēt informāciju, attīstīt kritisko domāšanu, kas mūsdienu pasaulē kļūst par ļoti nozīmīgu prasmi izdzīvošanai, un nodrošināt kvalitatīvu zināšanu pārbaudi, pašam nesadegot.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Kādreiz jau šis spriedzes periods beigsies un mēs atgriezīsimies ierastajā dzīvē ar jaunu pieredzi. Mēs noteikti novērtēsim viens otra klātbūtni un smaidus pa īstam. Novēlam visiem atrast līdzsvaru starp darbu un atpūtu, nepadoties, jo vairākām paaudzēm pirms mums ir bijuši lielāki pārbaudījumi par 2m, sejas masku, aizvērtu veikalu un mājsēdi!

 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana