Vaivaru pamatskola

12 April 2022
blog one img

Skolotāji: Dace Niedra, Inta Auziņa, Kristīne Bērziņa, Ineta Popenkova, Anda Kaspare, Kristīne Caune, Jānis Ķirsis, Baiba Dzene, Sarmīte Nicmane, Sanita Lielkalne, Iveta Zvejniece

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Dace Niedra: Ieinteresēt skolēnus pašiem aktīvi darboties.

Kristīne Bērziņa: Sagatavot pilnvērtīgas un interesantas mācību stundas.

Ineta Popenkova: Mainīt  savas darba metodes un paņēmienus, pārveidot uzdevumus, lai skolēniem tos būtu vieglāk, interesantāk pildīt. Motivēt skolēnus strādāt patstāvīgi, mācīties plānot pašvadītu stundu, plānot savu laiku. Apgūt jaunas IT prasmes (gan skolotājiem, gan skolēniem). Prasme plānot arī savu laiku, lai tas neievelkas līdz vēlam vakaram. AS iegūšana stundas beigās.

Kristīne Caune: Darbs pāros.

Baiba Dzene: Apgūt jaunas prasmes IT jomā

Sanita Lielkalne: Jau pirmajā attālināto mācību cēlienā, bijām vienoti kolektīvā, un ļoti daudz un ātri apguvām, lai mūsu skolēniem būtu iespēja tikties tiešsaistē. Bija jārada pavisam jauna mācīšanās sistēma. Daudz neskaidrības, neziņas, stress, šaubas, nedrošība. Šis viss bija jānoslēpj dziļi, lai netraucētu uzsākt darboties citādi.  Mums izdevās! Un izdevās tādēļ, ka paralēli sarunām un mācībām ar skolēniem, mums bija aktīva sadarbība ar vecākiem. Visi kopā mēs bijā liels spēks, lai harmoniski uzsāktu un vadītu attālināto mācību procesu.

Iveta Zvejniece: Lielākais attālināto mācību izaicinājums bija  mācīt attālināti izglītojamos ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī iesaistīt  minēto mērķauditoriju tiešsaistes stundās.

 

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Kristīne Bērziņa: Veiksmīga mācību procesa nodrošināšana

Ineta Popenkova: Rīcības plāna izstrādāšana gan skolotājiem, gan skolēniem sākoties att. māc. procesam pavasarī un rudenī. Skolotāju spējas piemēroties attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Jaunu IT prasmju apgūšana, iemaņu nostiprināšana. Starpdisciplināru stundu vadīšana, apvienojoties divu un pat trīs priekšmetu skolotājiem. Vienotas platformas izveidošana – vaivaru pamatskolas.edu.lv un izmantošana tiešsaistēm; kopīga  tiešsaišu plānošana.Plānojam apmēram 80 % tiešsaistes. AS fiksēšana (AS skolas gmail kopīgajā Mākoņa diskā ieraksta gan priekšmetu skolotāji, gan klases audzinātāji,  atbalsta personāls un  pulciņu vadītāji), kas dod iespēju izvērtēt riskus, novērst problēmas savlaicīgi. Veiksmīga grupu/ pāru darbu organizēšana, skolēnu darbu prezentāciju plānošana. Pozitīva, pretimnākoša, ieinteresēta savstarpējā sadarbība  kolēģiem citam ar citu.

Anda Kaspare: Par spēju vienoties par formu un izpildījumu,  savstarpēju atbalstu un iecietību, un sadarbību. Straujo IT izaugsmi visā klektīvā. Izglītojamo jēgpilnu mācību turpināšana.

Jānis Ķirsis: Mūsu skolas vienotas platformas izveide veiksmīgam tiešsaites dabam.

Sarmīte Nicmane: Dienas plānojums visai skolai, vienotu parsību ievērošana, kas ļava skolēniem justies droši un pārliecināti.

 

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Dace Niedra: Bagātīgo internetā atrodamo mūzikas materiālu klāstu.

Inta Auziņa: Laika plānošanu. IT tehnoloģiju izmantošanu stundās.

Anda Kaspare: IT prasmes. Komunikācijas iespējas ar vecākiem tiešsaistēs.

Jānis Ķirsis: Pieredzi  un spēju darboties netradicionālās situācijās.

Sarmīte Nicmane: Pieņemt dzīves piedāvāto scenāriju bez stresa.

Sanita Lielkalne: Es domāju, ka vairs nebūs tā ierastā režīma, kurš bija pirms uzsākām mācības attālināti. Paņemšu visu!!! 

 

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Inta Auziņa: Tā kā darbs notiek no mājām, tad man būtu vieglāk  strādāt, ja  būtu  ātrāks internets, jaunāks, jaudīgāks dators. Labāks mobilais telefons.

Kristīne Bērziņa: Vairāk pieejamas informācijas, vai to apkopojumu.

Ineta Popenkova: Atbalsta materiāli, dalīšanās pieredzē metodēs, jēgpilni semināri un vebināri par skolēnu motivēšanu. 

Kristīne Caune: Skolēnu ieinteresētība, skolas vadības atbalsts.

Jānis Ķirsis: Pieejamas un laikam atbilstošas IT ierīces un interneta ātra darbība.

Baiba Dzene: Lielāka vecāku iesaistīšanās, atbalsts.  Ieinteresēts skolēns.

Iveta Zvejniece: Labāk apgūt un orientēties IT pasaulē un TV raidījumi – kā ,piemēram, Tava klase, piedāvātās  tēmas ,mācību satura pilnveidei, apguvei.

 

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Dace Niedra: Nebaidīties no tiešsaitēm.

Inta Auziņa: Saglabāt mieru, censties izprast, kas stundās ir pats galvenais. Apgūt jaunas IT tehnoloģijas.

Kristīne Caune: Vairāk veidot stundas tiešsaistē, lai veicinātu skolēnu socializēšanos.

Baiba Dzene: Saglabāt izturību, lielisku kontaktu ar kolēģiem, mieru un stabilitāti katrā ģimenē.

Sarmīte Nicmane: Dzīve ir pārmaiņas. Reizēm tās ir sāpīgas. Reizēm tās ir skaistas. Bet parasti abas kopā. (Juris Rubenis)

Iveta Zvejniece: Uzdrošināties  apgūt jaunākās tehnoloģijas un  plānot stundas arī tiešsaistēs, izmantot piedāvātās informatīvās platformas. 

Vizuālās mākslas skolotāja Kristīne Caune un vēstures skolotājs Gatis Jēkabsons veidoja starpdisciplināro saiti starp vizuālo mākslu un vēsturi. Skolēnu darbi apkopoti izstādē “Mūsu barikādes”. Attēlā: Gabrielas zīmējums. Citi darbi apskatāmi ŠEIT. 

Ekrānšāviņš no video, kur par skolu stāsta Rita Sproģe – Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietniece, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja. Video skatāms ŠEIT. 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana