Talsu Kristīgā vidusskola

12 April 2022
blog one img

Skolotāja: Alla Ankmane, Direktores vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā, latviešu valodas skolotāja

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Office 365 iespēju apguve. Lai visi skolēni spētu mācīties attālināti, izmantojot digitālo pratību. Domāšanas un ierastā dzīves ritma maiņa.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Dažādas mācību stundas, tehnoloģiju izmantošana. Sporta aktivitāšu aplikāciju izmantošana. Radošāki uzdevumi. Tiešsaistes olimpiādes, konkursi, semināri, viktorīnas, konferences, apmācības. 

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Team iespējas pievienot uzdevumus, prezentācijas, pārbaudes darbus, ko iespējams pildīt un papildināt tiešsaistē, dalīšanu grupās, ko piedāvā programma, skolotāja pievienošanos katras grupas darbam, tiešsaistes sapulces un mācību stundas. 

Kas Jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Digitāli mācību materiāli, stundu plāni, ieraksti, kas palīdzētu skolotājiem atvieglot sagatavošanos mācību stundām

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Nebaidīties, mēģināt, mācīties. Nezūdīties par apstākļiem un šo laiku. Vairāk pievērst uzmanību bērnu mentālai veselībai.

Šī gada pavasarī sākumskolēni tika īpaši sagaidīti atpakaļ skolā. 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana