Smārdes pamatskola

12 April 2022
blog one img

Skolotāja: Gunta Lāce, direktore

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

-Skolotājiem pilnīgi citādāks darba režīms, ilgas stundas pie datora, telefonā, jo saziņa ar izglītojamajiem individuāli notiek pamatā pēc mācību procesa un tā notiek arī vakara stundās, brīvdienās. Skolotāji ir noguruši, satraukti par mācīšanās kvalitāti ilgtermiņā, arī izglītojamajiem jūtamas psihoemocionālās problēmas.

Attālinātājās mācībās sarežģīts ir darbs ar skolēniem, kuri mācās pēc programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Viņiem ļoti pietrūkst skolotāja klātesamība klātienē gan darbā ar informācijas izpratni, arī tehnoloģiju lietošanā un motivēšanā.

-Skolotāji uzlabojuši savas prasmes darbā ar tehnoloģijām un tādā rakursā, kā iepriekš nebija nekad strādājuši: iestādes darba plānošana mākonī, dažādu tiešsaistes rīku izmantošana, grupu darba organizēšana tiešsaistē, dažādu mācību platformu izmantošana.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

-Skolotāji apguvuši labākā līmenī darbu ar tehnoloģijām, apguvuši jaunas darba metodes. Skolotāji savstarpēji viens otru atbalsta, palīdz, arī darbā ar tehnoloģijām.

-Priecājamies par vecāku atbalstu skolotājiem. Nav bijis neviens atteikums skolotājiem gadījumos, kad ir bijusi nepieciešamība ciešākai sadarbībai starp skolu un ģimeni bērna mācīšanās motivācijas uzlabošanā. 

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Izmantosim attālinātās mācīšanās elementus arī nākotnē, gan strādājot ar tehnoloģijām, gan izglītojamo mācību procesa dažādošanai . Turpmāk izmantosim arī kopīgu skolas dokumentu veidošanu mākonī: tematiskie plāni, pārbaudes darbi u.c.

Kas Jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Labi mācību līdzekļi, īpaši jaunajam izglītības saturam. Ja interneta kvalitāte visās vietās būtu līdzvērtīga, kā arī, ja datortehnika būtu katrā ģimenē, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa, turklāt katram bērnam, nevis ar vienu datoru jāiztiek, piemēram, četriem skolēniem un vecākam, kurš strādā attālināti.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Nebaidīties apgūt lietas, kuras nekad agrāk nav darītas. Tās var būt interesantas un mūsu dzīvē ienest interesantas pārmaiņas.

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana