Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

11 April 2022
blog one img

Direktore: Gundega Muceniece

Skolotājs: Francisco Nunez

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Francisco Nunez: Motivēt skolēnus.

Gundega Muceniece: Atrast optimālo tiešsaistes stundu proporciju un domāt par jēgpilnu laiku tiešsaistē, kas saglabā klātienes mācību stundas uzbūvi un gaisotni, ievieš jaunas, digitālajai videi atbilstošas mācību metodes un atgriezeniskās saites sniegšanas formas. 

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Francisco Nunez: Esam veidojuši jaunus mācību materiālus un apguvuši lielu pieredzi lietojot digitālus rīkus mācību procesā.

Gundega Muceniece: 

  1. Skolotāji ceturtdienā sagatavo darbu apjoma plānu nākamajai nedēļai, tai skaitā, norāda plānotās tiešsaistes stundas, kas ģimenēm ļauj saplānot tehniskā aprīkojuma noslodzi nedēļas ietvaros.  
  2. Aktīvi tiek veicināta skolotāju savstarpējā mācīšanās, pastāvīgi pieejams ģimnāzijas pedagoga – digitālo rīku konsultanta atbalsts. 
  3. Organizēti tiešsaistes pasākumi ar ģimnāzijas visu skolēnu un skolotāju dalību (plašākais pasākums ģimnāzijā notika 10.februārī, organizējot “RVVĢ vecāku un absolventu iedvesmas forumu” kā alternatīvu nenotikušajai “Ēnu dienai”, kurā 3 stundu garumā piedalījās aptuveni 450 dalībnieki). 

 

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Francisco Nunez: Visi materiāli, ko veidojam attālināto mācību laikā ir arī noderīgi un lietojami ierastajā režīmā.

Gundega Muceniece: Attālinātu un skolēna pašvadītu mācīšanos kā iespējamu mācību procesa dažādošanas formu, kā arī digitālu uzdevumu veidošanu un atgriezeniskās saites sniegšanu. 

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Francisco Nunez: Plānot, plānot un plānot – tas bija man palīglīdzeklis. Lai to veiktu, es lietoju digitālo kladi, digitālo kalendāru un “to-do” lietotni.

Gundega Muceniece: 

  1. Plašāks gatavo un pielāgojamo digitālo materiālu klāsts dažādos mācību priekšmetos, lai mazinātu skolotājam gatavošanās procesā patērēto laiku. 
  2. Skaidrība par to, ka attālinātajā mācību procesā liktais uzsvars uz būtiskāko sasniedzamo rezultātu apguves nodrošināšanu neietekmēs skolēnu turpmākās izglītošanās gaitas. 

Francisco Nunez apkopotie materiāli par digitāliem rīkiem mācību procesā – https://wakelet.com/@RVVGskolotajiem

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Francisco Nunez: Esmu veidojis video materiālus par dažiem digitāliem rīkiem, ko skolotāji var lietot mācību procesā, īpaši attālināto mācību laikā. Mēģināju visu skaidrot latviešu valodā, kura nav mana dzimtā valoda, un arī to izdarīju domājot par tiem skolotājiem, kuriem nav lielu prasmju ar digitāliem rīkiem.

Gundega Muceniece: Lai atziņas un ieguvums no attālināts mācību procesa, kas nojauc telpas robežas un ļauj sadarboties un piedalīties kolēģu vadītā mācību procesā daudz plašākos apmēros, kā tas iespējams klātienē, veido jaunu savstarpējās mācīšanās, pieredzes nodošanas un koleģiālas uzticēšanās kultūru Latvijas skolās!

2021.gada februārī pirmo reizi skolas 100 gadu pastāvēšanas vēsturē tiešsaistē norisinājās vecāku un absolventu iedvesmas forums jauniešiem “Ja es būtu zinājis…!”. Stāsti atrodami skolas YouTube kanālā. 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana