Rīgas Teikas vidusskola

11 April 2022
blog one img

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Lielākais izaicinājums attālinātajā mācību procesā bija izveidot kvalitatīvu mācību plānojumu katrai nedēļai, lai skolēni sekmīgi apgūtu 4.klases mācību vielu latviešu valodā un matemātikā. Visu laiku pastāvēja problēma – iepriekšējo mācību gadu tematiskais plāns nesakrīt ar Skola2030 kompetenču izglītības ieviešanas plānojumu. Svarīgi katru brīdi domāt:

  • lai skolēnus nenogurdinātu pie datora ekrāniem,
  • lai skolēnus nepārslogotu ar mājas darbu apjomu, 
  • lai tomēr iedzīvinātu un realizētu caurviju prasmes kompetenču izglītības ietvaros.

 

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Esmu iemācījusies skolēnus motivēt darbam un veidot aktīvu attieksmi pret jebkuru darāmo darbu, pozitīvu domāšanu šajā pašreizējā situācijā. Svarīgi izjust un saglabāt stundas noteikto ritmu, dinamiku, ievērojot katra skolēna individuālās spējas (attālinātajā mācību laikā pilnīgi savādāks nekā klātienes mācībās), lai pats darbošanās process būtu interesants un aktivizējošs, (protams, bija jāņem vērā tehnoloģiskās iespējas). Visu laiku izmantoju 1.semestrī lasīto E. Blaitones stāstu par meiteni Poliannu, kurai tēvs mācīja priecāties par jebkuru lietu, situāciju ikdienā. Mēs iesākām stundas katru dienu ar “Priecāšanās spēli”. Uzrunāju skolēnus par to, ka sākusies jauna, jauka diena un jautāju: “Par ko tev ir prieks?” Skolēni pamodās, sejās parādījās smaids un vēlme pateikt kaut ko svarīgu no savas ikdienas piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

No attālinātā mācību procesa “paņemšu līdzi” drosmi, uzņēmību, pārliecību un pacietību, veidojot sadarbību ar vecākiem. Daļa vecāku vēlas, lai viņa bērns saņemtu augstu vērtējumu. Ceļš ļoti vienkāršs – pateikt priekšā risinājumus, apslāpēt patstāvīgo darba iemaņu veidošanos, attaisnot bezatbildīgu rīcību pret veicamo darbu vai pienākumu, norādīt skolotājam pareizās, viņuprāt, darbības un mācīšanas metodes. Vecāki bremzē iespēju bērnam attīstīties, cīnīties ar grūtībām, tādējādi motivējot un attaisnojot bērna slinkuma un laiskuma pazīmes. No attālinātā mācību procesa “paņemšu līdzi” arī prieku un laimes sajūtu, jo daļa vecāku izsaka pateicību par lielisko prasmi vadīt stundas attālināti, radot gan mājas, gan mīļuma sajūtu (iesaistījām kaķi mācību procesā), gan sajūtu, ka stundas notiek klātienē.

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Īpaša palīdzība nav nepieciešama. Lai padarītu efektīvāku attālināto mācību procesu, priecīgi zvanu: 

  • skolēnu vecākiem (viņi vēlas vienkārši parunāties), un visas problēmas tiek atrisinātas, vecāki izsaka pateicības vārdus,
  • savām kolēģēm, kuras pastāsta savu pieredzi, dalās ar savām darba metodēm, atklāj dažādas nianses, kā prasmīgāk  pielietot tehnoloģijas mācību vielas izklāstā. 

 

Svarīgi arī vienkārši parunāties, uzklausīt otras kolēģes domas, pārdzīvojumus, lai mazinātu emocionālo spriedzi un sniegtu savstarpēji pozitīvu enerģijas pieplūdumu. Skolotājas (-ji) katru dienu atrodas it kā uz skatuves, jo “aizkulisēs” viņas vēro skolēnu vecāki, kuri nemitīgi vērtē, apspriež, kritizē, slavē – raida dažādus enerģijas strāvojumus. Tad nu skolotājas, vadot stundu un klāstot jauno mācību vielu, iejūtas karalienes, princeses un pelnrušķītes lomās (skolotāji var iejusties zirnekļcilvēka vai sprīdīša lomās)– skolotājas (-ju) balss kļūst varena, norādoša, pašpārliecināta, mīļa, sirsnīga, pazemīga un nomierinoša.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Ierosinājums – būt laimīgiem, priecīgiem ik brīdi, jo mūsu profesijas darba augļus var sasniegt, iegūt ilgtermiņā. Kāds skolēns (vai viņa vecāki) pēc gadiem satiekot teiks: “Jūs bijāt lieliska! Jūs bijāt stingra, bet mīļa! Jūs …….. “ Ierosinājums – strādāt ar prieku (ja prieks zūd, tad kaut kas ir par daudz), strādāt radoši (meklēt un droši pielietot savas darba metodes), strādāt ar mīlestību, jo tad viss izdodas (jo pat zaudējums var kļūt par ieguvumu).

Attālinātais mācību process nav mainījis skolā pastāvošās tradīcijas, arī šogad 12. klašu skolēni organizēja mācību stundas jaunāko klašu skolēniem. Dabaszinību nedēļas ietvaros 12.b klases skolēni – Elise, Rihards un Madara – iepazīstināja 4. un 5. klašu skolēnus ar dabaszinību nozarēm. Mācību stundas laikā skolēni veica eksperimentus, lai vizuāli rastu skaidrojumu teorētiski apgūtajam. Vairāk lasi ŠEIT. 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana