Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

11 April 2022
blog one img

Direktores vietniece izglītības jomā: Dzintra Lazda

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Izaugsme digitālājā pratībā skolotājiem un skolēniem; laika un darba apjoma plānošana skolotājiem, un tā izpilde skolēniem; kvalitatīva pašvadīta mācīšanās procesa organizēšana skolēniem; mācīšanās motivācijas uzturēšana, noturēšana skolēniem un atbalsta sniegšana.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Precīza un vienota sistēma darba plānošanā skolotājiem un tā veikšanā skolēniem, izmantojot vienotu platformu MS TEAMS piedāvātās iespējas.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Prasme veikt ieplānotos darbus izvirzītajos termiņos kā skolēniem, tā skolotājiem. Ciešāku starppriekšmetu sadarbību. Dažādu sanāksmju organizēšanu attālināti. 

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Vecāki kā atbalsts un sabiedrotie, nevis pretinieki. Vecāku sapratne, ka skolēniem ir jākļūdās un vērtējums ir motivējošs nevis nosodījums. Skolēnu pašu veiktie darbi, nevis vecāku uzlabotie.  Prasme saplānot un noteikt robežas skolotāja darba laikam.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Nestreb karstu! Mazāk nozīmē vairāk! Velti laiku arī sev!

Skola arī attālināto mācību laikā turpina uzmundrināt skolēnus izdodot virtuālu avīzi. Tā lasāma ŠEIT. 

 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana