Rīgas Purvciema vidusskola

11 April 2022
blog one img

Direktora vietniece izglītības jomā: Karina Sčastnaja

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Pērnā gada pavasaris pārsteidza absolūti nesagatavotus, bet… dažas dienas intensīvas pašmācības, atbalsts no skolas IT speciālista, virtuālajiem kolēģiem  sociālajos tīklos lika apgūt neiespējamo un daudz. Piemēram, kā strādāt Google Classroom vidē, kas ir Google Hangaut, kā veidot audiālās prezentācijas un mācību video, kas ir www.lerningapp, kā strādāt ar www.kahoot.com attālināti, kā izmantot darbā www.bookcreator.com, kā stundām pievienot skolēnus, kā komunicēt ar skolēniem attālināti, kā sagatavot skolēnu valsts ZPD konferencei, kā iedrošināt, kā sagatavot skolēnus CE eksāmenam, kā veidot PD attālināti, kā labot darbus, kā sniegt atgriezenisko saiti un t.t., un t.t. Tik daudz jautājumu! Apgūt un sākt realizēt!!! Daži kolēģi mēdza teikt – pāris dienās patstāvīgi apguvām to, ko varbūt mēnešiem mācītos prof. izglītības kursos un semināros. Tātad lielākais izaicinājums – īsā laikā apgūt dažādus rīkus, lai padarītu mācību procesu arvien jēgpilnāku un jēgpilnāku, lai skolēniem būtu sajūta, ka par viņiem tiek domāts, ka netiks pieļauta “Izkrišana” no mācību procesa. 

Izaicinājumi bija un ir vairāki:

  • Strādāt ar skolēnu tikumisko audzināšanu mācību stundās;
  • Organizēt grupu darbu skolēniem un veicināt skolēnu sadarbību stundās;
  • Organizēt skolēnu pašpārvaldes pasākumus;
  • Organizēt pasākumus klašu paralēlēm kā priekšmeta skolotājai;
  • Nezaudēt motivāciju un spēku strādāt un mēģināt iedvesmot skolēnus.”

 

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Ir skaidri definēta platforma, kurā strādājam – Google Classroom (Meet), kas skolēniem sniedz stabilitāti, nav haosa.

Sadarbība vairākos līmeņos – mazās metodiskās grupas, sadarbība un atbalsts metodiskās komisijas (jomas) ietvaros. Sadarbība ir sajūta, ka neesi tikai tu viens un ierīce, un skolēni, bet arī kolēģi ar līdzīgu rūpi, prieku un gatavību palīdzēt un iedrošināt.

Skolēnu pašpārvaldes veidotos pasākumus un aktivitātes: tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, organizētās vairākas izglītojošās lekcijas vidusskolas skolēniem, tai skaitā arī lekcijas ar skolas psihologu; Valentīndienas pasākumi (Šovs “Mīlestība no pirmā acu skatiena” un Valentīndienas anonīmais pasts)

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieku gatavība darbam, spēja pielāgoties situācijai un nenolaist rokas (bija novadītas pašpārvaldes priekšsēdētāja vēlēšanas un arī diskusija par darba efektivitātes uzlabošanu)”

Sadarbība ar kolēģiem, plānojot turpmāko mācību procesu.

Ļoti ātra visu kolēģu reakcija un iesaistīšanās uz jebkādām izmaiņām darba procesā. 

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Zināšanas IT, pieredzi, daudz gūtu zināšanu dažādos tīmekļsemināros, kā arī milzum daudz izveidoto mācību materiālu – audio prezentācijas, prezentācijas, darba lapas, digitālos uzdevumus e-vidē u.c.

Dažu skolēnu domes pasākumu digitalizācija (Piemēram, tagad tiek strādāts pie online deju maratona organizācijas – šis ir lielisks pasākums arī atgriežoties skolā).

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Izstrādātās mācību stundas, mācību materiāli katrai klašu grupai. Mācībām šādā režīmā atņem ļoti daudz personiskā laika. Tagad ir darbs no rīta līdz vēlai naktij.

Spēja ātri pielāgoties dažādām neierastām dzīves situācijām. Arī tas, ka samērā labi orientējamies mūsdienu tehnoloģiju piedāvātajās iespējās. Šis laiks parādīja, ka mēs esam samērā radoši un izdomas bagātas skolotājas, jo diez vai savādāk šajā garajā attālināto mācību laikā mums  pietiktu ideju stundu vadīšanai.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Viss vēl būs. Viss paies, paies arī šis laiks. Grūtības norūda!

Mēs visu darām labi! Un tā ir mūsu pieredze!

Bērni – skolēni, kuri mums tic, viņi ik reiz mūs gaida, viņi cenšas, ne visiem viss izdodas, bet joprojām esam kopā, lai arī lielākā daļa slēpjas aiz smieklīgām “ikoniņām”! Šī saikne ir ļoti svarīga abās pusēs!

No mums ir atkarīga nākotne!

Neapstājies un meklē jaunas idejas un pieejas.

Atcerieties, ka labestības nekad nav par daudz!

Galvenais ir nezaudēt motivāciju, uztvert notiekošo kā izaicinājumu, kuru mēs noteikti pārvarēsim (agrāk vai vēlāk tas notiks), saskatīt pozitīvus aspektus situācijā (es jau vairākus esmu sev atradusi), neaizmirst par savu labsajūtu un veselību, jo tikai skolotājs ar spīdošām acīm var iedvesmot skolēnus!

Izturēt, saglabājot darba mīlestību, mīlestību pret bērniem, raudzīties ar optimismu nākotnē.

Cerēt, ka drīz mēs visi satiksimies skolā! Un katrs izglītības procesa dalībnieks citādāk novērtēs klātienes mācības iespējas, un pedagogu darba prestižs pacelsies.  

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana