Rīgas Pilsētas sākumskola

11 April 2022
blog one img

Skolotāja: Paula Januškēvica

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Straujā tempā, uzreiz strādajot tiešsaistē ar bērniem, pilnveidot savas digitālās prasmes un emocionāli atbalstīt bērnus un vecākus , darbojoties ar tehnoloģijām attālināto mācību nodrošināšanai.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Spēju strauji pieņemt visām pusēm draudzīgus lēmumus , ņemot vērā pilnīgi visu iesaistīto pušu vajadzības – vecāku, bērnu, skolotāju.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Apziņu, ka iespēja būt kopā , blakus, redzēt un just savus audzēkņus klāt nav pašsaprotama lieta, bet dāvana.

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Bagātāka un sakārtota digitālo metodisko materiālu bāze, kas būtu tieši saistīta ar izglītības paraugprogrammu, loģiski un secīgi sakārtot.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Censties būt saudzīgiem pret sevi un apkārtējiem. Piedot sev tehniskas ķibeles vai mazas neuzmanības kļūdas, apzināties, ka šis laiks ir savāds un diezgan grūts, kas tas ir ne tikai politisks, bet ari iekšējs Ārkārtas stāvoklis. Mūsu galvenais uzdevums tajā ir nepazaudēt prasmi aiz uzdevumiem, stundām un plāniem redzēt un just Bērnu, pat ja nevaram būt klāt. Ja tas mums būs, tad viss mums būs!

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana