Krāslavas Varavīksnes vidusskola

12 April 2022
blog one img

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Krāslavas  VV  vairāk  nekā  50%  stundu notiek tiešsaistē.  Skolotāji rosina skolēnus tajās piedalīties aktīvi un centīgi. Risina tehniskā nodrošinājuma jautājumus. Uz doto brīdi (janvārī)  30  skolēni ir saņēmuši  datorus mājup.

Izaicinājumi skolotājam – milzīgas darba stundas, no kurām neizbēgt, lai arī kā censtos strukturēt savu darba laiku, IT apguve.

Bet vislielākais izaicinājums ir praktiski veltīt laiku sev un savai ģimenei, jo visu laiku ir sajūta – vēl izlabošu šo, atbildēšu tam, aizsūtīšu atgādinājumu tiem, un tā, pašam nemanot, ir jau vēls vakars, jo skolēni taču gaida manu atbildi.

Lai arī 2. semestris skolā sācies citādi – ar attālināto mācīšanos 7.–12. klasei un pagarināto brīvlaiku 1.–6. klasei, mēs  Krāslavas  VV  saime  Jaunajā gadā pilni apņēmības, ar jaunām cerībām un izaicinājumiem! Šis neparastais laiks ļauj uz daudz ko paskatīties citādi, meklēt risinājumu, nebaidīties, uzdrīkstēties, augt un veidoties, jo „pastāvēs, kas pārvērtīsies” .! Ar šiem Raiņa vārdiem dzīvosim tālāk, un būs labi. Veselību, dzīvesprieku un iekšēju mieru it visā, ko darām!

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Pedagogi un vecāki ir ieinteresēti, lai bērns, kurš ir mācību procesa uzmanības centrā, saņemtu vislabāko un atbilstošāko ikkatram. Izglītības iestāžu vadība izvērtē saziņas formas ar vecākiem, cenšas pilnveidot to efektivitāti. Ja ir gadījušās arī savstarpējās komunikācijas kļūmes, cenšas tās risināt.

Attālinātajā mācību procesā īpašs atbalsts nepieciešams skolēniem ar mācīšanās grūtībām un skolēniem  ar  garīgās  attīstības  traucējumiem.

Lai attīstītu savus talantus, Krāslavas  VV skolēni piedalījušies  konkursos, olimpiādēs u.c. pasākumos. Arī tie notiek tiešsaitē vai attālināti. Veiksmīgi notikušas mācību priekšmetu olimpiādes bioloģijā, angļu valodā . Skolas  mācību jomu koordinatori strādā, lai sadarbotos visi skolas pedagogi.  Neskatoties uz papildu slodzi, viņi  cenšas  tikt galā ar izaicinājumiem, rada un īsteno jaunas idejas.Sociālās un pilsoniskās jomas koordinatore M.Borodina-Ignatoviča atzīst,  ka “mācot vēsturi un sociālās zinības, mērķis ir vēsturiskās, nacionālās un pilsoniskās apziņas veidošana, tādējādi faktu zināšanas saglabā būtisku nozīmi, tomēr tās nav pašmērķis. Mācīšanās  iedziļinoties  ietver  jaunu  ideju  vērtējošu  analīzi,  sasaistot  tās  ar  jau  esošajām,  un  šādas  mācīšanās  pieejas  mērķis  ir  prast  risināt  problēmas  jaunās,  nezināmās situācijās (tostarp, reālās dzīves situācijās) un kontekstā jeb spējā pārnest.  Par to  liecina     gūtā  3.vieta  IV Latvijas Republikas Satversmei veltītā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursā ,  video veidošana  ar nosaukumu: “Vēsture top šodien, vai cilvēka garīgums kā stipras un spēcīgas valsts pamats”, jo vērtību, garīguma, tautas apziņas un identitātes veidošanās jautājumi vienmēr ir aktuāli.Gūtā uzvara Valsts prezidenta kancelejas konkursā 5.–12. klašu skolēniem, kurā bērni un jaunieši bija aicināti iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā par tematu “Ko man nozīmē brīvība un demokrātija?”   

Galvenie  uzsvari  metodiskajā  darbā: ir plānošana, saskaņošana, informācijas sūtīšana, kolēģu atbalstīšana un konsultēšana.

Veiksmes faktori: 1) Vecāki, kuri ieinteresēti bērnu mācībās (palīdz gan ar IT pieslēguma apguvi, gan mācību vielu); 2) skolotāji, kuri prot piemēroties situācijai un veido interesantas, pārdomātas stundas; 3)skolēni, kuri ir ieinteresēti mācību vielas apguvē, kuri apzinīgi cenšas veikt prasīto, kuri, pat sākotnēji neprotot, ir apguvuši piekļuvi visos skolotāju prasītos mācību portālos, prot atrast un apkopot informāciju; 4) ikdienas tiešsaistes sapulces starp skolotājiem. 

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Sadarbība  un kontaktēšanās  ar  pedagogiem  un skolēnu ir  pietiekoša vai nepietiekoša  un tā  lielā mērā ir atkarīga gan no  skolēna, gan skolotāja. Lielākā daļa skolotāju ir pretimnākoši un, ja nepieciešama papildu kontaktēšanās vai konsultācija, to vienmēr var sarunāt. Bet vai  pedagogus  sadzird skolēni? Skolotājs jau nevar palīdzēt tad, ja pats skolēns tajā nav ieinteresēts. Nepieciešama arī komunikācijas uzturēšana ar skolotāju gan tad, ja nekas neizdodas un uzdotais ir neizprotams, gan arī tad, ja viss ir saprotams. Skolotājam ir svarīgi to zināt, lai varētu palīdzēt skolēnam iegūt jaunas zināšanas vai saprast to, kas skolēnam nešķiet saprotams. 

Visa pamatā, protams, ir veiksmīga sadarbība, kas palīdz atrisināt grūtības, kā arī veikt nepieciešamos uzlabojumus un radīt patīkamu vidi, kurā ar interesi vēlas strādāt visas iesaistītās personas:  pozitīva sadarbība gan pedagogiem savā starpā, gan pedagogam ar skolēnu, gan skolēnam ar klases biedriem,   gan vecākiem ar skolotājiem.

Kas Jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Digitālās  kompetences.   Nepieciešams  aprīkojums  vēl  vairāk  skolas  bērniem. Metodiskais  atbalsts skolotājiem un vadībai. 

Nav svarīgi, vai mēs kopā darām lielus vai mazus darbus, sarunājāmies daudz vai maz, galvenais, ka esam viens otram blakus.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Pielietot dažādas inovatīvas metodes mācību priekšmetu mācīšanai, kam parastajā laikā pietrūktu resursu, bet kas ir iespējamas attālināti un padara stundas interesantākas. Nebaidīties  eksperimentēt!

Varavīksnes vidusskolā no 22. marta līdz 1.aprīlim norisinājās Mākslas nedēļas. Sakarā ar ārkārtas situācijas ierobežojumiem, Mākslas nedēļas notika attālinātā režīmā. Pirmā Mākslas nedēļa bija veltīta mākslai, bet otrā- Lieldienām! Vairāk lasi skolas mājaslapā. 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana