Ikšķiles vidusskola

12 April 2022
blog one img

Ikšķiles vidusskolas skolotāju kolektīvs. 

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Lielākais izaicinājums – teātra māksla attālināti, un saproti, ka arī ekrānā paveras daudzveidīgas iespējas, kā to realizēt.

Izaicinājums bija sagatavoties darbam tiešsaistē: “ tikt galā”  ar parolēm, ielogošanos, pieslēgšanos, mikrofonu un kameru atrašanu, un visu šo prasmju apgūšanu un pielietošanu reālajā dzīvē.

Izaicinājums bija paskaidrot skolēniem, kā pareizi pieslēgties tiešsaistes stundām, atrast materiālus, pareizi noformēt uzdevumus un nodod skolotājai.

Noturēt skolēnu uzmanību tiešsaistes stundā. Panākt pēc iespējas lielāku skolēnu skaita koncentrēšanos uz veicamajiem uzdevumiem tiešsaistē.

Nepārstrādāt darba laiku. Neizdodas 8 stundās izdarīt visu, kas būtu jāizdara. Skolotāja darbs ir misija.

Saprast visas darba vides un salāgot tās ar sava datora iespējām un otrādi, lai skolēni varētu saņemt labāko iespējamo stundu un gūt redzamus sasniegumus mācībās.

Milzīgais jaunas informācijas birums pār skolotāja galvu – īpaši, par daudzajiem veidiem un iepējām digitālajā vidē, prasības tos apgūt.

Grūtības apgūt arvien jaunas platformas, rīkus, prasības lietot to vai citu vidi, kas nepārtraukti mainās, lielais papildu laika patēriņš, apgūstot digitālos jaunumus.

Grūtības pašā tiešsaistes nodarbību vadīšanas procesā – problēmas ar interneta jaudu, traucējumiem, nepietiekamu datortehnikas ierīču nodrošinājumu, kvalitāti visāsm iesaistītajām pusēm.

Paskaidrot skolēniem, kā pareizi pieslēgties tiešsaistes stundām, atrast materiālus, pareizi noformēt uzdevumus un nodod skolotājai.

Izaicinājums, kas man ļoti patika – iepazīt, apgūt Google Classroom vidi. Kolosāli! Gan pārskatāmi, gan ērti! Var pievienot uzdevumus! Ļoti patika, ka katru dienu tiešsaistes stundās satiku savus pirmklasniekus. Viņiem ļoti svarīgs ir SKOLOTĀJS. Eksperimentēju un atklāju dažādus paņēmienus, kas strādā, lai disciplinētu un fokusētu uz darāmo darbu skolēnus arī caur ekrānu.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Spēja visa jaunā apgūšanu un pielietošanu īsā laikā jeb vienlaicīgi strādājot, visu apgūstot un realizējot praksē. Spēja sintezēt darbā nemitīgi plūstošo jauninājumu un informācijas gūzmu. Spēja pielāgoties it visam.

Ir iespaids, ka kopumā skolotāji ir atbildīgi (vismaz lielākā daļa) un ļoti, ļoti radoši. Arī iejūtīgi un ar sapratni, cenšoties palīdzēt skolēnam, kur tas iespējams.

Emocionālā vienotība.

Tik lielai skolai darboties vienotās platformās. Skolas izveidotas vienotas prasības par digitālo platformu lietošanu, mācību procesa norisi.

Tiešsaistes stundu apjoms, jo salīdzinot citu skolu pieredzi, Ikšķiles vidusskolā ļoti daudz stundu skolēni saņem tiešsaistē, kas ir lielākais pluss. Skolotāji mācās viens no otra, palīdz un atbalsta cits citu (kā pieslēgties zoom, kā organizēt video stundu utt.).

Jaunu, inovatīvu mācīšanas metožu apgūšana.

Skats uz mācību procesu no cita redzesleņķa.

Spēja izturēt pārslodzi un nesabrukt.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Visu to, kas apgūts, saprasts, tas arī ir “ ņemams līdzi”.

Jebkuros apstākļos jādara savs darbs pēc labākās sirdsapziņas.

Mājas darbu iesūtīšanu elektroniski.

Pedantisku attieksmi laika plānošanā un stundas lietderīguma analīzē. Domāt – kā saplānot savu dienu, lai darba vidē nav jāpavada 24/7 stundas. Plānot, kā online stundā sniegt skolēnam maksimāli lietderīgu informāciju mācāmajā tēmā.

Daudz jaunu zināšanu un iemaņu darbā ar IT.

Elastīgāku pieeju mācību procesam.

Noteikti lielāku IT izmantošanu stundās.

Ļoti patika izmantot formatīvo vērtēšanu, to bieži var organizēt un tad uzreiz var analizēt: kuriem no skolēniem pie kādas tēmas vēl ir jāpiestrādā. Var arī produktīvāk izmantot konsultāciju laikus.

Vislielākais miera nesējs mums ar kolēģi bija kopā sastādītais nedēļas plāns. Grūts, ilgs, bet interesants bija pats plānošanas process. Sākotnēji gan tas notika uz brīvdienu rēķina, cerams, ka turpmāk izdosies ar to tikt jau darba dienu laikā.

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Efektīvāku procesu palīdz nodrošināt nepārtraukta mācīšanās un izaicinājumu pieņemšana, nebaidoties arī kļūdīties, pašam skolotājam. 

Noderētu kādi parocīgi gadžeti, piemēram pele / pildspalva, lai ērtāk rakstīt vienādojumus.

Vairāk gatavi materiāli, prezentācijas, animācijas, jaudīga tehniskā bāze. Valstī vienotas prasības vērtēšanā.

Vienlīdzīgs datortehnikas nodrošinājums visiem skolēniem, lai tur būtu visas mācību procesam nepieciešamās programmas (lai tās darbotos).

Nu jau viss apdomāts, sakārtots, mācību process izplānots. Galvenais, lai neparādās atkal kādi jauni, haotiski un mainīgi lēmumi un prasības.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Darboties, strādāt!

Vienmēr var būt vēl sliktāk. Novērtēsim mums dotās iespējas.

Strādājie grupās, komandā. Īpaši ar tiem pedagogiem, kuri  māca paralēlās klases. Kopīgi veidojiet darba plānus, uzskates materiālus, teorijas izklāstus. Tādejādi atvieglosiet sev darbu, paplašināsiet redzesloku un dažādosiet mācību procesu.

Cienīt sevi, atbalstīt/uzmundrināt savus skolēnus un viņu vecākus, izdomāt interesantas stundas, lai kopā pavadītais laiks atmaksājas ar pozitīvu noskaņojumu un lieliskiem sasniegumiem!

Izturēt! Sniegt kolēģiem palīdzību grūtā brīdī!

Vairāk iesaistīt skolēnus stunda vadīšanā, tēmu skaidrošanā. Viņi daudz ko prot, vairāk jāuzticas skolēniem!

Lai izdodas izbaudīt komandas sajūtu!

Interešu izglītības programmas “Ievads teātra spēlē” pirmā āra nodarbība skolotājas Zanes Bēķes vadībā. Vairāk skolas Facebook lapā.

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana