Friča Brīvzemnieka pamatskola

12 April 2022
blog one img

Mūzikas skolotāja Elīna Skuja

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Attālinātās mācības šī gada rudenī var salīdzināt kā ziemas iestāšanos Latvijā – visi zina, ka pienāks, bet gatavi ir tikai daļa no iedzīvotājiem un dienestiem! Arī skola un skolotāji, skolēni un vecāki zināja, ka šīs brīdis pienāks atkal, bet ka visiem un tik ilgstoši – tas pārsteidza nesagatavotus! Izaicinājumi ir bijuši neskaitāmi un nemitīgi, tie visi ir bijuši nozīmīgi, jo visi ir par izglītību un veselību! Kvalitatīvu izglītību ikvienam un labjūtību ikvienam, arī skolotājam. Kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem skolas kontekstā varam minēt pozitīvā gara uzturēšanu ilgstošā laika posmā, aktivitātes, kas palīdz noturēt uzmanību, motivāciju, kas palīdz pasmaidīt, atgūt spēkus un turpināt! Gan no skolēnu, gan skolotāju pozīcijām – dot iespēju atvilkt elpu, darīt to mācību satura kontekstā, turpinot attīstīt dažādas nozīmīgas prasmes un iemaņas, savā ziņā restartēt sevi, lai atgūtu vēlmi turpināt attālināto mācīšanos un attālināto mācīšanu ar jaunu spēku, prieku un enerģiju. Vēl lielāks izaicinājums – izplānot šādas aktivitātes radot klātbūtnes sajūtu un skolas kopienas sajūtu! Kā es, esot savā “burbulī” varu veikt aktivitātes un sajusties daļa no skolas saimes? 

Pievienotajos materiālos redzama daļa no mūsu aktivitātēm, kas palīdzējušas bagātināt mācību procesu, iesaistīt skolēnus un to ģimenes, aktivitātes, kas iedvesmojušas, iepriecinājušas un radījušas klātbūtnes, kopības sajūtu!

Skolēnu Labie vārdi skolai: https://padlet.com/SkElina/bjerps702fcii2fe 

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Mēs lepojamies ar mūsu skolu! Lepojamies ar mūsu skolas skolotājiem un viņu darbu, lepojamies ar mūsu skolēniem, kas ir parādījušas neticamu spēju atkal un atkal sevi pārvarēt un caur “Nevaru!”, “Negribu!”, “Nespēju!” pasmaidīt, izdarīt un palīdzēt arī skolas biedram, mēs lepojamies ar mūsu skolēnu ģimenēm, kas spēj paust gan konstruktīvu kritiku, gan atbalstu, kas saredz lietas tādās krāsās, kādās tās ir! Mūsu lielākais sasniegums ir spēt nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienīgu un visiem pieejamu izglītību mācoties! Visiem mācoties! Gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem – ik dienu un ik brīdi! Esam skola, kas mācās! Lielākais prieks, ka šis sasniegums ir attīstāms un to arī darīsim – turpināsim mācīties, intensīvi un lietderīgi, lai būtu gatavi un “ziema” mūs nepārsteigtu! Iespējams, ka mācīsimies no jauna, kā atkal strādāt klasē!

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Šajā laikā iegūto nemaz nevar nepaņemt līdzi! Šīs zināšanas un prasmes jau mūsos dzīvo! Protams, ka vēlamies strādāt klātienē, skolā, redzot viens otra smaidu un esot tuvumā, tomēr līdzi paņemsim tik daudzos digitālos rīkus un vietnes, ar kuru palīdzību varam bagātināt un dažādot mācību procesu, kā arī priekšrocības, ko sniedz tiešsaistes sapulču rīki.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

“Kamēr dzīvo, tikmēr mācies!” latviešu sakāmvārds. Šis ir laiks, kurā mācīties! Ja aizvērsim acis, sakodīsim zobus un gaidīsim, kad šis laiks pāries, būsim zaudētāji! Skola, kura kopā izvēlas mācīties, vienmēr būs ieguvēja kā kopiena! Lai top!

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana