Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

12 April 2022
blog one img

Oskars Kaulēns, direktors, vēstures skolotājs

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Nodrošināt kvalitatīvu atgriezenisko saiti skolēniem par to, cik labi viņi ir apguvuši mācību saturu atbilstoši standarta prasībām. Skolotāji satraucas, ka attālinātajā procesā nav iespējams apgūt visu, kas no skolēniem tiek prasīts, līdz ar to ir jādomā veidi, kā skolotāji var pārliecināties par mācīšanās sasniedzamo rezultātu apgūšanu.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Vienots plānošanas dokuments, kurā skolotāji norāda visai nākamajai nedēļai veicamos mācību uzdevumus, sasniedzamos rezultātus un sniedz instrukcijas skolēniem par uzdevumu izpildes prasībām. Skolēniem visa nepieciešamā informācija ir pieejama vienuviet, lai viņi paši varētu plānot, kad un kādus uzdevumus veiks nedēļas laikā. Tāpat par sasniegumu saucam to, ka praktiski visos mācību priekšmetos skolotāji organizē tiešsaistes stundas (pie kvalitātes mums vēl ir darāmie darbi, taču tas bija skolēnu izteikts aicinājums – organizēt mācīšanos tiešsaistē -, ko esam īstenojuši).

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Iespēju mācību procesu organizēt pēc “apvērstās klases” principa, proti, teorētisko materiālu skolēni apgūst vispirms paši, lasot skolotāja sagatavotos teksta materiālus, skatoties video vai audio materiālus u.c. veidā, un pēc tam klātienes procesā notiek sarunas par mācību saturu un tiek veikta zināšanu nostiprināšana. Tāpat saglabāsim iespēju atgriezenisko saiti sniegt ātrāk un efektīvāk, izmantojot tehnoloģiskās iespējas, piemēram, izmantot IKT rīkus, kas ir speciāli pielāgoti ātrai pamatzināšanu pārbaudei.

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Vienota izpratne par to, ko skolēni un skolotāji saprot ar mācību stundām tiešsaistē, jo nav efektīvi, ja skolotājs tikai stāsta jauno mācību saturu un pats nevar pārliecināties, vai un ko skolēni iemācās. Ja visi skolotāji mācību stundas tiešsaistē organizētu pēc līdzīgas struktūras un principiem, ātrāk varētu pieradināt skolēnus pie patstāvīgas un pašvadītas mācīšanās, jo būtu skaidra ziņa, ka no skolēniem tiek sagaidīta aktīva līdzdalība mācību procesā.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Atcerēties, ka tehnoloģijas ir tikai rīks, lai mācību procesu padarītu efektīvāku, tāpēc vairāk domāt par to, ko skolēniem ir jāiemācās mācību procesā un kā par to būtu iespējams pārliecināties, un tikai pēc tam piemeklēt šim mērķim piemērotāko IKT risinājumu.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas organizēja sarunu pasākumā “Jaunais normālais”, kā laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties sarunā ar svešinieku, daloties sajūtās un pieredzē, kā viņi izdzīvo, pārdzīvo un piedzīvo šo pandēmijas laiku. Vairāk lasi ŠEIT. 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana