Daugavpils vienības pamatskola

25 November 2021
blog one img

Direktores vietniece izglītības jomā (mācību darbs) Ruta Anspoka

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Iesākoties attālinātajam mācību procesam, lielākais izaicinājums bija spēja ātri reaģēt un pāriet uz pilnīgi digitālizētu mācību procesu, un vadīt kvalitatīvas mācību stundas. Pedagogiem bija jāapgūst jaunas IT prasmes, izglītojamajiem bija jānodrošina trūkstošā datortehnika, sadarbojoties ar vecākiem, bija jāpalīdz jaunāko klašu izglītojamajiem iemācīt pieslēgties zoom stundām.

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

  • Izglītojamie tika motivēti, iemācīti plānot savu laiku un pieņemt jauno dzīves situāciju. Pedagogi sadarbībā ar izglītojamo vecākiem panāca to, ka Zoom stundām pieslēdzas visi izglītojamie.
  • Pedagogi, savstarpēji sadarbojoties, veidoja jaunus mācību stundu plānus, mācību materiālus un dalījās ar kolēģiem.

Mēs izmantojām šo situāciju, lai mācītos viens no otra. Aktīvi apmeklējām kolēģu Zoom stundas, analizējām tās, veidojām mācīšanās grupas un dalījāmies ar labās prakses piemēriem, veidojot mūsu mācību stundas pēc iespējas kvalitatīvākas.

Skolas tradicionālie pasākumi tika saglabāti, mainot to formātu. Video formātā notika Talantu koncerts, 18. novembra koncerts, Ābeļziedu svētki, Zvaniņa svētki. Zoom stundas veltījām skatuves runas konkursam, Eiropas dienai, Krāsaino vitamīnu nedēļai. Kolāžas veidojām par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai u.c.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Gribētos paturēt iegūtās IT prasmes, pedagogu vēlmi sadarboties un dalīties pieredzē, iespēju organizēt Zoom konsultācijas un informatīvās pedagogu sanāksmes un vecāku sapulces, kā arī Vecāku dienu. Vēlamies arī turpmāk attīstīt izglītojamajo spēju plānot savu laiku un pašvadītas mācīšanās prasmes. Turpmāk izmantosi tikai e-klases piedāvāto dienasgrāmatu jau no 1. klases.

Kas Jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Pedagoga ikdienu varētu atvieglot gatavi metodiskie materiāli, ko var izmantot Zoom stundās. Protams, arī atbalsts un sadarbība, ko sniedzam viens otram.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Šajā pārmaiņu laikā vērtīgākais ir atbalsts. Atbalstīsim viens otru, mūsu izglītojamos un viņu vecākus. Kopā varam kalnus gāzt!

D
dpodm 21 april 2021

Test

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana