Alojas Ausekļa vidusskola

11 April 2022
blog one img

Direktore: Ina Šternfelde

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Izveidot vienotu darba platformu visiem skolēniem (Google Classroom, Meet).

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Apmācīt un iedrošināt visus pedagogus strādāt šajā vienotajā darba platformā.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Darba metodes, uzdevumus, u.c., kas noderētu klātienes mācību procesā, veicinot skolēnu pašvadītu mācīšanos.

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Metodisko materiālu, atbilstošu jaunajām izglītības programmām, pieejamība.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Galvenais veselību – gan emocionālo, gan fizisko!

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana