Brocēnu vidusskola

11 April 2022
blog one img

Skolotāja: Dita Dubulta, direktora vietniece audzināšanas jomā

Kas ir bijis lielākais attālināto mācību izaicinājums?

Mudināt skolotājus un vidusskolēnus digitālo izrādi “Margarēta”.

Skolēnu atziņas pēc izrādes noskatīšanās lasāmas šeit

Ko uzskatāt par Jūsu skolas/skolotāju lielāko sasniegumu attālināto mācību laikā?

Spēja vadības komandai mobilizēties un pieņemt kopīgus lēmumus. Personiski iemācījos Zoomā vadīt stundas un sanāksmes, parādot gan prezentācijas, gan video un sadalot auditoriju pa grupām, ierakstot nodarbības. Gandarījums par apgūto.

Ko no šī laika “paņemsiet līdzi” atgriežoties ierastajā režīmā?

Svarīgi ir uzturēt mieru un skaidru prātu, visu var atrisināt ar sarunām.

Kas jums palīdzētu attālināto mācību procesu padarīt efektīvāku?

Īstenot un pilnveidot ieplānoto ar citādāku pieeju, apgūstot jaunas prasmes, nekaunoties nezināt un pajautāt. Spēja  izkāpt no komforta zonas un pamēģināt vēl ko nebijušu.

Liels gandarījums, ka tiešsaistes, digitālais piedāvājums spēj aizstāt klātieni un turpinam organizēties, strādāt, disciplinēties- organizējam gan vecāku sapulces reizi mēnesī, vecāku skolēnu sarunas ar skolas vadību, klašu audzinātāju sanāksmes, dalīšanās pieredzē, skolotāju sanāksmes, skolēnu pašpārvaldes sanāksmes ut.t. Darbs turpinās un par to ir gandarījums.

Iedrošinājums/aicinājums citiem izglītībā strādājošajiem šajā laikā!

Tu visu vari, nekrīti panikā, saraksti katras dienas plānoto un vadies pēc tā, dienas beigās iekrāso paveikto. Tu vari paveikt daudz vairāk, spēks ir Tevī. Laika plānošana ir attālinātā procesa veiksmes atslēga.

 

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana