Top 5 YouTube kanāli izglītībai

20 March 2022
blog one img

Digitālā revolūcijair mainījusi veidu, kā skolēni piekļūst informācijai, komunicē un mācās. Pētījumi rāda, ka skolēni, kuri iegūst zemas vai vidējas atzīmes parasti digitālās tehnoloģijas izmanto biežāk un ar mācību darbu nesaistītiem mērķiem, pieaugot šī tendence saglabājas, tādējādi radot sekas arī turpmākajā dzīvē.

Pretēja tendence savukārt novērojama tiem skolēniem, kuri tehnoloģijas izmanto “savā labā”. Digitālo rīku lietošana mācību procesā veicina izglītojamā efektivitāti, savstarpējo mijiedarbošanos, palielina motivāciju un sniedz iespēju patstāvīgi mācīties sev piemērotā tempā. 

Būtiska nozīme ir arī ikdienā patērētajam saturam, piemēram, YouTube. Turpinājumā esam apkopojuši 5 YouTube kanālus ar izglītojošu saturu, kas noderēs gan pedagogiem, dažādojot mācību saturu, gan skolēniem – skatoties tos brīvajā laikā. 

1. TED-Ed

Šis kanāls kopš 2012. gada piedāvā īsus, skaidrojošus video par dažādiem konceptiem – filozofiju, psiholoģiju, ekonomiku, vidi, inženierzinātnēm u.c. Šie video noderēs gan plašākas izpratnes veidošanai par dažādām tēmām, gan arī diskusijas rosināšanai klasē pēc video noskatīšanās. 

2. Crash Course

Crash Course piedāvā nedaudz padziļinātākus video dažādās tēmās (galvenokārt inženierzinātnes, vēsture, politika u.c.). Vidēji 10-12 min garajos video viegli uztveramā veidā pastāstīta problēma, galvenie termini un sniegt ieskats risinājumos. 

3. Khan Academy 

Khan Academy veidotie video galvenokārt ir par eksakto zinātņu tēmām – bioloģiju, fiziku, matemātiku, ķīmiju u.c. Šajā kanālā pieejami gan konceptu skaidrojumi, gan detalizētāki video un pat uzdevumi. Video veidoti dažādos stilos un dažādām vecuma grupām (sākot ar sākumskolu līdz pat augstskolu pirmajiem kursiem), tādējādi būs iespējams izvēlēties savām vajadzībām un vēlmēm piemērotāko. Šie video īpaši palīdzēs skolēniem un studentiem apgūstot jaunus konceptus. 

4. Veritasium

Šajā kanālā pieejami video par dažādām zinātnes tēmām. Tie īpaši noderēs kāda temata plašākai izpratnei vai arī intereses rosināšanai. Kanālā pieejami gan skaidrojoši video par dažādām eksakto zinātņu tēmām, gan arī video, kuros apspēlētas dažādas “prāta mīklas”. 

5. The School of Life 

The School of Life sniedz ieskatu dažādos psiholoģijas un filozofijas konceptos. Šis kanāls noder gan tēmu apgūšanai, gan arī sevis labākai izpratnei. Kanālā jauns video tiek publicēts katru nedēļu. 

Projekts “Digitālais izdzīvošanas komplekts” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana