Latvijas skolu Digitālais Goda dēlis

16 January 2022
blog one img

Attālinātās mācības pedagogi un skolēni pirmo reizi plašāk iepazina jau pirms gada, veidojot unikālu pieredzi, kas ikvienai iesaistītajai pusei nesusi citus izaicinājumus, pārdomas un arī sasniegumus. Globālā perspektīvā 90% pasaules valstu pandēmijas apstākļos lēmuši par attālinātām mācībām, vienlaikus izgaismojot dažādas problēmas, kas saistītas gan ar digitālajām prasmēm, gan ierīču pieejamību. Unicef apkopotie dati liecina, ka Eiropas reģionā attālināto mācību laikā nav bijis iespējams pilnvērtīgi sasniegt 49% skolēnu. 

Ikvienas skolas un pedagoga stāsts šajā attālināto mācību laikā ir citāds, to veido dažāds digitālo prasmju līmenis, dažāda mācību priekšmetu un ārpusstundu darba specifika, pieejamais kolēģu atbalsts un, protams, skolēnu personības. 

Mēs, digitālo rīku platformas “O!Izglītība” komanda, vēlamies pastāstīt par Latvijas skolu attālinātā mācību procesa veiksmes stāstiem un pārvarētajiem izaicinājumiem. Par to, kā skolu vadība, skolotāji un darbinieki atraduši veidus, kā turpināt nodrošināt skolēniem kvalitatīvu mācību procesu un pat ārpusskolas aktivitātes. Vienlaikus vēlamies sniegt platformu kurā izteikties – pastāstot sabiedrībai ne vien par sasniegumiem, bet arī par skolām nepieciešamo atbalstu!

Dažādie un katrs citādi unikālais stāsts kopā veidos digitālo Latvijas skolu Goda dēli, kas atgādinās sabiedrībai par šī laika varoņiem – izglītības iestādēm! Un vienlaikus iedvesmos izglītības darbiniekus un entuziastus ar drosmi turpināt iesākto! 

Projekts “Digitālais izdzīvošanas komplekts” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Autorizēties
Reģistrācija
Paroles ģenerēšana